top of page

Düzenli Egzersizin/Fiziksel Aktivitenin Faydaları

Düzenli egzersizin, kardiyovasküler ve solunum fonksiyonlarında iyileşmeler, hastalık risk faktörlerinde düşüşler, morbidite ve mortalite oranlarında azalmalar ve diğer bir çok faydaları bulunmaktadır.





Kardiyovasküler ve Solunum Fonksiyonunda İyileşmeler

 • Adaptasyonlar sonucu maksimal oksijen alımında artış

 • Submaksimal (maksimalin altı) bir egzersiz sırasında daha düşük ventilasyon (solunum miktarı)

 • Bir mutlak submaksimal yoğunlukta egzersiz için azalan miyokardiyal oksijen tüketimi

 • İskelet kaslarında kılcal damar artışı

 • Kanda laktat birikimine karşı artmış egzersiz eşiği

 • Hastalık belirtileri veya semptomlarının başlangıcı için artan egzersiz eşiği 

  • Örnek olarak anjina pektoris (göğüs ağrısı), iskemik ST segmenti depresyonu, topallama  

Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörlerinde İyileşmeler 

 • Azalmış istirahat sistolik ve diyastolik basınç

 • Artmış HDL (yüksek yoğunluklu kolesterol, iyi huylu kolesterol) ve azalmış serum trigliseritleri

 • Azalmış total yağ kütlesi ve azalmış karın içi yağ kütlesi

 • Azalmış insülin ihtiyacı ve artan glikoz toleransı

 • Azalmış kan trombosit yapışkanlığı ve kümelenmesi

 • Azalmış enflamasyon (yangı, iltihap)

Azalmış Morbidite ve Mortalite

(Morbidite: Hasta olma oranı, Mortalite: Ölüm oranı)

 • Birincil koruma (Başlangıç oluşumunu önlemek için)

 • İkincil koruma (Bir kardiyak olaydan sonra diğerlerini önlemek için)

  • Yapılan meta analizler, miyokard infraktüsü geçiren hastaların kardiyak rehabilitasyon egzersizlerine katılımlarının kardiyovasküler veya tüm nedenlerden dolayı ölümlerin oranını azaltmakta olduğunu göstermiştir (Not: Kontrollü araştırmalar, kardiyak enfraktüs geçiren hastalarla yapılan egzersiz programının ölümcül olmayan enfraktüs oranında azaltma sağladığını desteklememektedir.)

Diğer Faydalar

 • Azalmış kaygı ve depresyon

 • Artmış bilişsel fonksiyon

 • Yaşlı bireylerde artmış fiziksel fonksiyon ve bağımsız yaşam (Bakınız: Orta Yaş, Egzersize Başlamak İçin Çok Mu Geç? - Hayır!)

 • Artmış kendini iyi hissetme hali

 • Artmış iş performansı, rekreasyonel performans ve sportif performans

 • Yaşlı bireylerde azalmış düşme riski ve düşmeden dolayı sakatlanma riski

 • Yaşlı erişkinlerde fonksiyonel kısıtlamaların önlenmesi veya hafifletilmesi

 • Yaşlı erişkinlerde birçok kronik hastalık için etkili tedavi

Kaynak: American College of Sports, M. (2013) ACSM's guidelines for exercise testing and prescription. Lippincott Williams & Wilkins.

1 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page