top of page

Egzersiz Sırasında Mikrovezikül Salınımı

Mikroveziküller, kan dolaşımında aktive edici ve düzenleyici rolleri bulunan küçük çaplı veziküllerdir. Mikroveziküllerin sayısı kardiyak stres sırasında kan dolaşımında artış göstermektedir. Bu artış, kardiyovasküler hastalıklarda ise baskılanan bir durumdur.


Oxford Üniversitesi’nden Lisa Ayers ve ekibi, hipertansiyonun patogenezinde (tanı) kullanılan mikroveziküllerin kardiyak stres sırasında salınımının koruyucu bir mekanizma olduğu düşüncesinden yola çıkarak bir hipotez ortaya koymuştur. Hipotezde, egzersizle oluşan kardiyak stresle mikrovezikül salınımının hipertansiyonlu genç yetişkin bireylerde, normal bireylerden daha farklı olacağı öne sürülmüştür.

106 katılımcının yer aldığı araştırmada maksimal egzersiz öncesinde, egzersizin hemen ardından ve egzersiz bitiminden 20 dakika sonra kan örnekleri alınarak Flow Sitometri tekniğiyle mikrovezikül analizi yapılmıştır.

Araştırmanın sonucunda mikroveziküllerin pıhtılaştırıcı aktivitelerinin egzersizle anlamlı bir artış gösterdiği bulunmuş ve bu artışın normal tansiyonlu grupta daha büyük miktarda olduğu görülmüştür. Bununla beraber egzersiz sırasında prokoagülan (pıhtı oluşumunu başlatan madde), platelet, endotelyal, lökosit, granülosit ve monosit kökenli mikroveziküllerin sayısında artış kaydedilmiştir. Endotelyal ve lökosit mikrovezikül miktarları 20 dk toparlanma süresi sonunda normale dönmüştür. Prokoagülan, platelet, granülosit ve monosit mikrovezikül miktarları yalnızca normal tansiyonlu bireylerde anlamlı artış göstermiş, hipertansiyonlu bireylerde bu anlamlı artış görülmemiştir.

Detaylı araştırmanın sonucunda Ayers ve ekibinin ulaştığı sonuçlar hipertansiyonlu bireylerde egzersiz sırasında mikrovezikül salınımlarının baskılandığını ortaya koymuştur.


Kaynak:

Ayers, L., Lewandowski, A. J., Huckstep, O. J., Williamson, W., Ferry, B., & Leeson, P. (2018). Microvesicle Release During Exercise-Induced Cardiovascular Stress in Young Adult Hypertension. Circulation, 138(Suppl_1), A16662-A16662.


Kaynak Linki:


0 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page